Ny ordre til fabrikktråler for Skan El

Skan El skal prosjektere det elektriske anlegget på rederiet «Havborg» på Færøyene sin nye fabrikktråler.

Det er på rederiet «Havborg» på Færøyene sin nye fabrikktråler at Skan El skal prosjektere det  elektriske anlegget. Nybygget er av Skipsteknisk ST-119 design og skal leveres i 2022. Fabrikktråleren skal bygges av Tersan Shipyard i Tyrkia, et verft som gjennom en årrekke har bygget fabrikktrålere av svært høy kvalitet, basert på design fra Skipsteknisk AS og elektro prosjektering fra Skan El.